Acabar la construcció de l'Espai Jove i assegurar-ne la gestió cívica

Pel que fa als joves, cal reconèixer que fins ara estaven “castigats”, en el sentit que les Corts era l’únic districte sense un casal de joves amb cara i ulls. Des del Districte es va apoderar la gent jove amb la Plataforma d’Entitats Infantils i Juvenils de les Corts, per tal que es treballés un projecte d’espai jove. Finalment es va triar l’espai Tomasa Cuevas (on hi ha altres equipaments) per a la ubicació de l’espai jove i la Plataforma féu una gran tasca per a la concreció del projecte de l’espai.
Amb la redacció del projecte executiu, l'agost de 2017 es va fer l’enderroc i es van trobar problemes estructurals que encareixen l'obra. Ara s’ha iniciat ja la licitació de les obres de reforç estructural, imprescindibles per poder licitar la construcció.

  • Finalitzar la construcció i arranjament final; continuar treballant col·lectivament amb els joves per tal de fer seguiment de l'obra, i treballar per la gestió cívica de l'Espai Jove.
Eix
Justa
Tema
Joventut
Cultura
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes