Accelerar la recuperació del parc lineal i entorns

El parc lineal suposa una ferida que separa els barris del districte.

• Recuperació d'espai a la llosa de l'AVE.
• Passera rambla 11 de setembre-rambla Prim, per millorar la connexió entre Sant Andreu i Sant Martí.

Eix
Valenta
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
Baró de Viver
El Bon Pastor
El Congrés i els Indians
Navas
Sant Andreu de Palomar
La Sagrera
La Trinitat Vella