Acompanyar als joves sense xarxes familiars a la ciutat

Durant aquesta legislatura l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa diferents projectes per atendre la situació de joves migrants en una gran majoria dels casos extutelats per la DGAIA que es troben en situació de carrer. Algunes d’aquestes mesures són: el centre d’acollida Maria Feixa, el centre de dia Dar Chabab i l’ampliació de la plantilla del Servei de Detecció i Intervenció amb MENA.

Segon la DGAIA l’any 2019 al voltant de 1.000 adolescents tutelats assoliran la majoria d’edat. Molts es quedaran sense recursos residencials per a majors de 18 anys. La ciutat de Barcelona és freqüentment el lloc de destí escollit quan aquests joves es queden sense cap mena de recurs. El nostre propòsit és reduir el nombre de joves que es troben en situació de carrer. Per això volem:

  • Incrementar el nombre de professionals al carrer per detectar, prevenir i atendre als joves sense xarxa familiar.
  • Promoure recursos per a la transició a la vida adulta (formació, habitatge, inserció laboral) adaptats a la diversitat de perfils.
  • Exigir la creació d’un marc de governança i de programes interadministratius que abordin totes les dimensions de l’atenció als joves.
Eix
Justa
Tema
Infància
Joventut
DDHH i Drets de la Ciutadania