Acompanyar el comerç de proximitat en l'estratègia de digitalització i modernització

El ràpid creixement del comerç electrònic obliga a apostar per la integració del comerç amb presència física a la ciutat a l’entorn digital, per a la seva promoció com un element bàsic que construeix el model nostre de ciutat, acompanyant el comerç, dotant-lo d’eines i instruments perquè pugui desenvolupar noves eines digitals. L’adequació de les estructures comercials a la realitat actual no passa només per la digitalització del comerç. Els establiments a peu de carrer han de modernitzar-se i millorar la gestió també sobre la base de la formació contínua i la innovació en el punt de venda, així com en les formes de promoció. El comerç urbà ha d’estar preparat per treure profit de l’atractiu turístic de la ciutat i ha d’alinear-se amb els altres sectors en l’adopció de pràctiques sostenibles i socialment responsables.

  • Col·laborar amb el teixit comercial de la ciutat per establir estratègies de comerç electrònic que valorin la capacitat de prescripció del comerç de proximitat i que siguin coherents amb el Pla de Mobilitat Urbana. Articulació de plataformes logístiques de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) als barris, al servei del comerç local.
  • Estendre la nova targeta de fidelització comercial per al comerç de proximitat i els mercats municipals (ViBa Barcelona) en coordinació i complementació amb la moneda ciutadana, amb la finalitat de cobrir el màxim nombre de barris possibles i diferents tipologies de productes i serveis.
  • Vetllar per la preservació dels comerços emblemàtics i singulars de la ciutat amb actuacions que incloguin la promoció mitjançant els programes de turisme de compres que es realitzin des de Turisme de Barcelona, l’assessorament de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa, entre altres accions per protegir el patrimoni comercial emblemàtic.
  • Adaptar els recursos de l’existent Catàleg de serveis al comerç de proximitat als reptes que vagin sorgint (assessorament i finançament empresarial, transmissió empresarial, internacionalització, informació i tràmits municipals, recerca de personal laboral).
  • Redissenyar la campanya de Nadal amb l’objectiu d’afavorir la dinamització comercial al conjunt de barris de la ciutat, cercant fórmules per implicar comerços no associats —especialment, franquícies i grans comerços— i entitats bancàries amb oficina al carrer.            
  • Elaborar un pla de promoció i suport als comerços i paradistes de mercats que vulguin fer una aposta per la sostenibilitat i el consum responsable.
Eix
Innovadora
Tema
Comerç
Drets Digitals