Aconseguir solars i equipaments per resoldre el dèficit en educació, salut, serveis socials i joventut

L’urbanisme de l’Eixample és molt compacte i hi ha una situació molt clara de manca d’equipaments públics, la densitat de població del territori és molt elevada i les necessitats dels veïns i veïnes creixen. Atesa la falta de terreny no construït i la manca d’espais verds, cal revertir la situació per poder desenvolupar la planificació d’equipaments (habitatge, escola, residència, espai jove, escola bressol, centre cultural, casal de barri…) i donar així resposta a demandes d’entitats i col·lectius específics.

● Desplegar una política de sòl que permeti ampliar-lo per a equipaments de districte i exprimir les eines urbanístiques per a noves adquisicions.
● Definir els usos dels 7 solars del Pla de Solars de l’Eixample per poder-hi ubicar equipaments de proximitat i habitatge dotacional.
● Adquirir el solar d'Aigües de Barcelona. Trobar un solar per a la residència de gent gran (pot ser el mateix solar d'Aigües) (Sagrada Família).
● Fer complir l'acord del conveni amb Telefòónica que afecta diferents indrets del districte i pot revertir positivament en el guany d’equipaments públics i/o habitatge per als veïns i veïnes del districte.
● Adquirir l’Edifici Taller Mas Riera per a equipaments de barri i de ciutat a la Dreta Eixample.
 

Eix
Habitable
Tema
Drets Socials
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni