Aconseguir una ciutat menys sorollosa

L’excés de soroll d’origen divers (trànsit, oci al carrer i als equipaments, infraestructures) a la ciutat és un problema important que, en algunes zones, arriba a afectar la salut dels ciutadans, i és en tot cas una de les principals fonts de molèsties ciutadanes. Un 80% dels carrers de la ciutat superen les recomanacions de l’OMS durant el dia, i un 57% durant la nit.

  • Crear 50 àrees d’espai públic de silenci a la ciutat (parcs, places, etc.) on s’estableixin mesures específiques per assolir nivells de silenci alts.
  • Reubicar els actes públics amb nivells extraordinaris de soroll a espais públics per tal d’aconseguir que en cap espai públic aquests nivells no se superin més de 12 vegades l’any.
  • Reforçar els sistemes d’apantallament i reducció del nivell sonor a un mínim de 10 grans vies de trànsit de la ciutat amb nivells per sobre dels 65 dB, posant un èmfasi especial en l’ús d’apantallaments mitjançant estructures verdes, i promovent el vehicle elèctric compartit.
  • Implantar plans de reducció de soroll d’oci i ús nocturn als vuit districtes més afectats per aquest problema.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Salut