Actuar contra la contaminació atmosfèrica més enllà de la mobilitat

La principal font de contaminació atmosfèrica local és la mobilitat. Les mesures principals per dur a terme es detallen en les accions establertes per a l’eix de mobilitat. Però també hi ha altres mesures en l’àmbit de la indústria, portuari i de la comunicació que cal implementar.

  • Implantar els filtres de NOx per a la planta de TERSA al Besòs per tal de reduir un 60% les seves emissions, així com les mesures derivades de la posada en marxa d’un Consell de Sostenibilitat que garanteixi l’adequada gestió ambiental de la planta.
  • Continuar treballant amb les entitats socials i les altres administracions per a la posada en marxa d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA) al Mediterrani per tal de garantir que tots els vaixells circulants siguin de baixes emissions.
  • Implantar les mesures de mitigació de la contaminació atmosfèrica al port de Barcelona que es derivin dels estudis de contaminació i mobilitat encarregats en aquest mandat, i continuar exigint l’electrificació del port.
  • Implantar un projecte de ciència ciutadana i contaminació al conjunt de la ciutat, per tal d’afavorir el coneixement i la sensibilització sobre aquesta, alhora que millora el coneixement de la situació actual.
  • Continuar pressionant el conjunt de les administracions públiques supralocals per tal que impulsin polítiques contra la contaminació que afavoreixin una menor contaminació local, utilitzant tant l’àmbit regulador com el fiscal, amb l’objectiu final d’assolir els nivells de referència establerts per l’OMS.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Salut