Actuar contra les contaminacions oblidades

La lluita contra la contaminació atmosfèrica i el soroll és molt important per garantir el dret a la salut dels veïns i veïnes de Barcelona, però no són les úniques fonts de contaminació que cal resoldre: l’amiant, la contaminació electromagnètica, els disruptors endocrins, la contaminació visual, etc. són també elements sobre els quals l’actuació local pot marcar la diferència.

  • Mesures contra la contaminació visual: eliminar la publicitat vinculada a la promoció de vehicles privats de tots els suports publicitaris del transport públic. Reduir al 50% les banderoles públiques al carrer.
  • Mesures contra la contaminació per amiant: portar a terme un pla de lluita contra la contaminació per amiant que avaluï i fer propostes d’actuació sobre totes les infraestructures públiques, prioritzant aquelles que suposin més risc per als ciutadans.
  • Mesures contra la contaminació dels sols: revisar els nivells de contaminació de tots els horts urbans de la ciutat i els sorrals dels parcs infantils, i substituir de manera periòdica els sols si és necessari.
  • Mesures contra la contaminació electromagnètica: revisar la normativa existent per garantir que el desplegament de la xarxa 5G es fa amb el mínim impacte visual i sobre la salut possible, i crear un grup de treball de planificació per al seu desplegament.
  • Materials constructius: portar a terme una avaluació de la càrrega contaminant dels materials de construcció utilitzats en els edificis impulsats per l’administració pública i avaluar la seva substitució per materials amb menor impacte, i la seva possible extensió per via reglamentària al conjunt de la ciutat.

 

Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Salut