Adaptar-se i lluitar contra el canvi climàtic

L’Eixample és el districte de la ciutat més contaminat a causa de la seva situació central, a la gran afluència de trànsit rodat que suporta cada dia i per la gran quantitat de residus que s’hi generen. A més a més de la contaminació atmosfèrica, el districte també té uns llindars molt alts pel que fa a la contaminació acústica, fet que genera molt de malestar en els veïns i veïnes, i afecta greument la salut. Cal reafirmar un canvi de paradigma en aquest sentit per reduir la contaminació i canviar els hàbits.
● Enfortir programes de control del plàstic als mercats i el decreixement del seu ús, per arribar a l'horitzó de residu zero.
● Desenvolupar el Pla Clima; iniciar-lo amb la implementació d’estacions de control de la qualitat de l’aire als 5 barris del districte.
● Dissenyar la implantació de dos espais lúdics d'aigua al districte, un al parc de Joan Miró i l’altre al parc de l’Estació del Nord.
● Fer que el parc de l'Estació del Nord esdevingui un lloc de trobada i reunió per a tots els ciutadans. Instal·lació de taules i cadires i espais d'oci (Fort Pienc).
● Incrementar el verd en els carrers bàsics per millorar la qualitat de l’aire.

 

Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni