Afavorir la regularització i dignificació de l'economia de les cures a la ciutat

L’economia productiva reposa sobre una capa d’economia reproductiva, en molts casos no remunerada o no formalitzada, centrada en la cura de les persones; normalment, els indicadors econòmics i les polítiques econòmiques no la tenen en compte.

Des de maig de 2017 Barcelona, té una estratègia de democratització de la cura que ha comptat amb una dotació pressupostària inicial de 59 milions d’euros. Destaca l’obertura de l’oficina Barcelona Cuida, servei municipal integral d’atenció, informació i derivació, obert també dos dissabtes i diumenges al mes; l’adaptació pilot del SAD a la dimensió de barris i/o illes, i l’acompanyament a treballadores i famílies cuidadores per a la millora i desprecarització de les cures per garantir els drets tant de qui proveeix com qui rep les cures.

Cal continuar reconeixent la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, per això proposem:

  • Consolidar l’espai Barcelona cuida, servei municipal integral d’atenció, informació i derivació, ubicant-lo al seu emplaçament definitiu (carrer Viladomat, 127) i ampliant la cartera de serveis i el nombre de dissabtes i diumenges oberts.
  • Desenvolupar progressivament el nou model de SAD territorialitzat a escala d’illes i barris.
  • Desenvolupar un sistema integrat de targeta Ciutat Cuidadora per a persones treballadores de cures en l’àmbit familiar.
  • Fer emergir les cures, una activitat molt invisibilitzada, de manera que totes aquestes persones puguin accedir als drets laborals que els pertoquen: amb el programa de ciutat d’ajudes a la contractació per persones treballadores de cures i avaluant la creació d’un sistema de xecs de pagament per servei o instruments similars.
  • Facilitar la creació d’entitats d’intermediació que treballin el vincle i la bona entesa entre les parts i donin suport al procés de contractació ajudant a la constitució d’empreses de persones treballadores de la llar. Acompanyament i formació en la cooperativització (tant del treball com del consum) dels serveis de cures.
  • Explorar el potencial desenvolupament d’un ens (agència o oficina) que estructuri socioeconòmicament el sector de provisió de cures i suport a la llar, garantint la implicació de tots els agents (entitats socials, administracions, comunitat, proveïdores de cura, etc.), la cobertura de les necessitats i una política pública coordinada i integral.
  • Facilitar hores de cura infantil per acompanyar dones que es troben en processos de recerca de feina.
Eix
Innovadora
Tema
Economia
Feminismes i LGTBI
Drets Socials