Afavorir una ciutadania formada, reflexiva i apoderada amb la ciència i la tecnologia

La tecnologia i la ciència mai no ha estat neutres, és per això que resulta imprescindible comprendre’n els riscos i amenaces i no solament les oportunitats. En aquest sentit, cal donar continuïtat a espais de reflexió i divulgació iniciats el mandat passat, com la Biennal de Pensament i de Ciència, i promoure’n de nous que afavoreixin el diàleg entre disciplines socials, artístiques, tecnològiques i científiques. Així mateix, el desenvolupament de respostes innovadores a les necessitats de la ciutadania i de la ciutat en general no és patrimoni exclusiu de governs, empreses o organitzacions. La mateixa ciutadania, si disposa d’informació, formació crítica i eines de qualitat, pot ser un agent clau en la innovació per plantejar solucions transformadores i més justes a molts dels reptes que la societat urbana haurà d’afrontar.        

  • Impulsar espais de reflexió i divulgació al voltant de la tecnologia i la ciència, que incloguin perspectives crítiques i facilitin la intervenció activa de la ciutadania i les organitzacions socials, tant des de projectes consolidats (Festival de la Ciència, l’Oficina de Ciència Ciutadana) com des de noves iniciatives, com són la Biennal de Pensament i la Biennal de Ciència.
  • Donar especial èmfasi a la reflexió sobre automatització i intel·ligència artificial per buscar els mecanismes i aplicacions que permetin aprofitar-les per millorar la qualitat de vida en lloc d’aprofundir les desigualtats i evitar biaixos dels models i algorismes que perjudiquin col·lectius concrets.
  • Impulsar programes d’art, pensament i tecnologia amb els diferents actors de l’ecosistema innovador i artístic de la ciutat i donar continuïtat a l’aliança amb el CERN, el Laboratori Europeu de Física de Partícules, per al foment de les arts i la ciència.
  • Impulsar a Barcelona fòrums de debat sobre els riscos i les oportunitats de la revolució tecnològica en què es donin veu a totes les persones i entitats que en són partícips, potenciant esdeveniments com el Mobile Social Congress, i obrint la Digital Future Society de la Fundació Mobile World Capital a sensibilitats més crítiques i a la ciutadania i organitzacions socials de base.              
  • Incrementar la dotació al programa de suport als ateneus de fabricació i construcció de nous ateneus, connectant-los amb la universitat i els districtes.
  • Premiar les millors iniciatives d’innovació ciutadana per a la transformació social.
  • Enfortir l’oficina d’anàlisi i reflexió sobre les dades d’àmbit metropolità.
Eix
Innovadora
Tema
Recerca i Ciència