Ampliar el Programa de Baixos de Protecció Oficial

Per garantir el dret a la ciutat, necessitem tenir un teixit comercial, un ecosistema econòmic plural i resilient. En aquest sentit, el preu dels lloguers dels locals comercials és un dels grans problemes per poder mantenir una activitat econòmica no enfocada al turisme. Per això, els baixos de protecció oficial són locals públics que es concursen a un preu per sota del mercat per allotjar-hi activitat econòmica diversa.

• Compra pública de locals comercials.
• Concursar els locals per acollir activitat econòmica prioritzant els eixos previstos al Pla de Desenvolupament Econòmic.

Eix
Innovadora
Tema
Economia
Comerç
Treball
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera
La Barceloneta