Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió publicocomunitària

Barcelona és una de les ciutats més denses urbanísticament d’Europa i existeix un ampli consens sobre la necessitat d’incrementar el verd a la ciutat, ja que aporta nombrosos beneficis a tota la ciutadania i és imprescindible per a una millor lluita contra el canvi climàtic. Però el repte no és tan sols tenir més verd, és també mantenir una relació diferent amb aquest, on els veïns i veïnes juguin un rol principal.

  • Incrementar en 40 hectàrees de verd la superfície verda actual durant el proper mandat, que se sumin a les 40 ja aconseguides en aquest, amb l’objectiu d’augmentar de 160 hectàrees l'any 2030 respecte als nivells de 2015, la qual cosa equival a 1 m² més de verd per cada habitant actual.
  • Executar un pla ambiciós de participació ciutadana en el verd “Mans al verd”, on s’integrin tots els elements de l’antic Pla Buits i incorporin per exemple la gestió d’escocells i nous espais verds comunitaris. En aquest mandat, aspirem a convertir el veïnat en un cogestor del verd perquè passi a cogestionar un mínim de 40 espais públics, així com establir un sistema que permeti als veïns participar en la cura dels escocells.
  • Desplegar el Pla de l’Arbrat 2017-2037, continuant afavorint la diversitat i la resiliència al canvi climàtic, amb l’objectiu d’augmentar un 5% la cobertura arbrada a la ciutat, de manera que assolim el 30% de la superfície urbana coberta per arbrat l'any 2037.
  • Promoure el control integrat de plagues i malures, treballant amb fauna útil i minimitzant els tractaments químics.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Urbanisme i Espai Urbà