Ampliar i millorar els centres municipals esportius

Millora de les instal·lacions esportives actuals al districte de Nou Barris. Alhora, cal repensar el model públic de gestió dels equipaments esportius que superi un model actual de grans concessions i de persones abonades. Aquest model no respon a la universalització de la pràctica esportiva ni en garanteix l'accés universal.

• Construir el Nou CEM Can Cuiàs a Ciutat Meridiana i el Nou CEM Artesania a Canyelles.

•  Definir un equipament esportiu a la Zona Centre del districte (Prosperitat, Verdum i Trinitat Nova).

 

Eix
Innovadora
Tema
Esports
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Canyelles
Ciutat Meridiana