Ampliar l’accés al dentista i a recursos sanitaris no coberts, i fer una sanitat més universal i equitativa

En el darrer mandat hem incidit a recuperar la universalitat efectiva de tota la ciutadania que viu a Barcelona en l’accés gratuït a la sanitat pública i a fer una sanitat més equitativa prioritzant les inversions als territoris més desfavorits. Però es pot fer molt més perquè tots els nivells del sistema sanitari siguin capaços de donar una atenció adequada a cada persona amb perspectiva de gènere, respecte de totes les diversitats i maximitzant els esforços d’atenció cap als col·lectius més desfavorits.

Cal continuar també pressionant l’Estat i la Generalitat per ampliar la cartera de serveis coberts pel Sistema Nacional de Salut (SNS) i eliminar els copagaments. Mentrestant, volem continuar amb la línia pionera iniciada en el darrer mandat de garantir a la població més desfavorida un servei gratuït d’odontologia i cobrir el cost dels medicaments, i de generar una activitat d’odontologia que ofereixi aquests serveis a preus assequibles al conjunt de la població.

  • Reforçar la universalitat real de l’accés a la sanitat pública mantenint l’empadronament actiu, vetllant per l’aplicació de les noves lleis d’universalització, amb la formació dels professionals d’atenció directa, campanyes informatives a la ciutadania, i la vigilància dels casos d’incompliment.
  • Fer possible una atenció sanitària amb perspectiva d’equitat i de gènere, promovent des del Consorci Sanitari de Barcelona, plans d’atenció sanitària socialment equitativa, amb perspectiva de gènere, amb respecte i discriminació positiva de totes les diversitats i millor resposta a les necessitats de les persones sense llar.
  • Augmentar l’accés al dentista públic i de qualitat, consolidant el servei municipal d’odontologia i podologia social per a l’accés gratuït de la població més desfavorida, iniciant l’activitat d’una empresa municipal amb preus assequibles, i fent pressió pública i política per ampliar la cartera d’odontologia de l’SNS.
  • Facilitar l’accés a recursos sanitaris necessaris i no gratuïts, mantenint un fons d’ajuts farmacèutics i treballant per l’exempció del copagament a totes les rendes baixes; ampliar la xarxa del Banc del Moviment de préstec de materials ortopèdics, i  fomentar ajuts i descomptes per a altres recursos com l’òptica.
Eix
Justa
Tema
Salut
Drets Socials
Bon Govern