Apostar per l'educació pública per a la petita infància al districte

Cal continuar invertint en l'educació per a la petita infància a Nou Barris, tant en la construcció de les noves escoles bressol planificades, com en projectes innovadors dins de les escoles bressol, tal com s'ha fet de forma pionera a les escoles bressol de la Zona Nord.

• Construir noves escoles bressol a Trinitat Nova, Can Carreres (Guineueta-Turo) i Vilapicina.

• Projectes de suport amb professionals de l'atenció social a les escoles bressol del districte.

Eix
Justa
Tema
Educació
Drets Socials
Infància
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
La Trinitat Nova
Can Peguera
Vilapicina i la Torre Llobeta