Apostar per les polítiques feministes i LGBTI en clau de districte

Aterrar la bona feina de la Regidoria amb les entitats LGTBI i especialment amb entitats i equipaments per incloure aquesta visió a la seva activitat diària.

• Garantir els drets i la participació de totes les dones. Seguir treballant la perspectiva de gènere en els premis de Districte, en les propostes de programació impulsades des de Districte, en el nomenclàtor dels noms dels carrers i les places.
• Urbanisme i espai públic amb perspectiva de gènere.
• Seguir treballar en l'oci nocturn, amb el protocol creat conjuntament amb les entitats contra les violències masclistes a les festes de districte i impulsar noves mesures per fer de les festes i espais d'oci uns espais lliures de violència masclista.
• Seguir treballant amb les entitats en la taula LGTBI de Districte.
• Impulsar la interessecionalitat i transversalitat de les polítiques LGTBI en el districte.
• Promoure accions de sensibilització de polítiques LGTBI.

Eix
Oberta
Tema
Feminismes i LGTBI
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
Baró de Viver
El Bon Pastor
El Congrés i els Indians
Navas
Sant Andreu de Palomar
La Sagrera
La Trinitat Vella