Apostar per una tarifació al transport públic més justa amb tarifa plana, viatges il·limitats, més tarifació social i dimensió metropolitana

Durant la crisi i fins a l’any 2014, els usuaris del transport públic van veure com creixien les tarifes molt per sobre de les seves rendes. Durant el darrer mandat, s’ha aconseguit revertir aquesta pujada, congelant tarifes tres anys, estendre el benefici de la T12 fins als 16 anys i millorar les condicions d’accés i les tarifes per a les persones en situació d’atur.

Ara falta completar aquesta política amb el desplegament d’una tarifa plana, que permeti fer servir el transport públic sense pagar per cada validació, perquè sabem que només així creixerà exponencialment l’ús del transport públic. La tarifa plana, amb una tarifació més social, permet que es bonifiqui en major mesura els usuaris recurrents i quotidians del transport públic i, per tant, que es faci en menor mesura als esporàdics i visitants. Cal un sistema tarifari més redistributiu i que garanteixi les inversions fonamentals en el transport públic. Per avançar en aquesta política, proposem una nova política de tarifes:

  • Promocionar els títols d’ús quotidià per a la ciutadania de Barcelona, equilibrant millor socialment les subvencions per l’ús del transport públic. Els títols d’ús més puntual haurien de quedar per a visitants i per a persones que fan servir el transport públic de forma ocasional, rebaixant la subvenció mitjançant un increment de l’aportació que fan els turistes.
  • Millorar la tarifació social: convertir la T-jove en un títol mensual, fer la T-16 vàlida per a totes les zones, incloure la T-16 en la zona de tarifa plana de l’AMB, promoure reduccions en títols per a aturats, incorporant criteris de renda en el desplegament d’aquestes mesures.
  • Desenvolupar una tarifació més justa a escala metropolitana, que esdevingui una eina redistributiva, per promoure i facilitar l’ús del transport públic en els desplaçaments cap a Barcelona, des de Barcelona cap enfora i des de la regió metropolitana, així com els desplaçaments transversals.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat