Aprofitar els buits urbans per fer habitatge modular que estalviï temps i diners

Un dels principals reptes de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat augmentar el ritme de la promoció d’habitatge públic dels 300 pisos/any del mandat Trias als 1.000 habitatges/any. Però la promoció pública convencional triga com a mínim quatre anys entre l’inici del procés i el lliurament de claus.

Per escurçar terminis i costos, s’ha llançat el programa d’Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP), que pretén donar un ús temporal d’habitatge a solars actualment vacants, reduint el cost de construcció en un 50% i el temps en un 30%.

L’Ajuntament de Barcelona també ha obert conjuntament amb l’Ajuntament de Nova York un concurs internacional d’idees (BCN-NYC Affordable Housing Challenge) per captar tecnologies i eines innovadores que permetin reduir les despeses de construcció i rehabilitació en àrees urbanes denses. Durant els propers quatre anys crearem:

  • Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP): S’estendrà el model iniciat durant el mandat anterior amb la construcció d’un APROP a cada districte de la ciutat per possibilitar que les unitats de convivència no hagin d’abandonar el seu entorn de relacions..
  • Allotjaments Tàctics de Repoblació Inclusiva (ATRI): S’implementarà el model d’habitatge modular en remuntes per tal de dotar d’habitatge assequible els barris que no disposen de sòl per a nova construcció, tot respectant l’edificabilitat màxima actual.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge