Aprofundir en el projecte Educatiu de Ciutat establint vincles entre cultura i educació per garantir el dret d’accés a la cultura i al reconeixement de les cultures no hegemòniques

El bagatge cultural és un dels factors de desequilibri social i determinant clau de l’èxit educatiu. A Barcelona el repartiment de l’oferta cultural i educativa no reglada es concentra majoritàriament en determinats sectors de la població i barris. Desenvolupar programes de cultura-educació en les etapes obligatòries, involucrant-hi els centres educatius i els centres i agents culturals, pot ser un factor determinant de reequilibri.

És necessari promocionar els ensenyaments artístics a la ciutat, especialment en els entorns més desafavorits, que complementin l’oferta educativa i converteixin la ciutat en una aula oberta, amb la participació de les entitats i institucions. Des del marc de coordinació entre cultura i educació (IMEB, ICUB, districtes, CEB) s’han impulsat en el marc de Pla de Barris la caixa d’eines de propostes artístiques, que aporta projectes artístics d’acció comunitària als centres; s’han incrementat els projectes que aproximen artistes a l’àmbit educatiu: Creadors en Residència aquest darrer curs ha desenvolupat 24 residències; el programa “Educarts” implicant tots els centres de la zona en un programa artístic comunitari. Per al proper mandat proposem:

  • Crear una governança compartida en l’àmbit de ciutat de cultura i educació per poder impulsar l’educació integral de forma coherent i coordinada.
  • Impulsar un pla d’ensenyaments artístics de la ciutat de Barcelona, conjuntament amb l’ICUB, en el marc d’una política estable de foment de la creativitat i l’expressió artística, que impliqui equipaments educatius i culturals de proximitat. Redefinir les escoles de música municipals fent-les més interdisciplinàries i ampliant-ne les àrees d’acció al territori proper, i crear-ne dues de noves.
  • Promoure programes que promoguin els lligams entre cultura i educació, i donar-hi suport,  especialment en aquells centres i zones més desafavorides.
  • Establir un programa estable que aglutini totes les propostes educatives de vincles amb el patrimoni de la ciutat i que vinculi també les escoles històriques de la ciutat amb una triple vessant pedagògica, patrimonial i museística.
  • Gestionar el finançament de convenis docents i de recerca, com titulacions, projectes i tesis, orientats a fer que l’enorme potencial científic i humà s’enfoqui a les problemàtiques de la ciutat (urbanístiques, socials, econòmiques, culturals, etc.)
Eix
Justa
Tema
Educació
Cultura