Assegurar la dotació d’equipaments bàsics per a la gent gran

S'han de crear espais per a la gent gran, com a eix vertebrador de la promoció de l’envelliment actiu, incidir en la prevenció de situacions d'aïllament social, de vulnerabilitat i la millora de la seva qualitat de vida. Ha de ser una prioritat del Districte, en el qual el 26 % de la població té més 65 anys.
● Incrementar el parc d’apartaments tutelats per a gent gran.
● Trobar un emplaçament per un nou espai de gent gran a la Dreta de l’Eixample.
● Trobar un emplaçament per a la residència de gent gran prevista a Can Roger (Sagrada Família).
● Baixar l’espai de gent gran de Sagrada Família a planta baixa.
● Construir l’espai de gent gran a la ubicació ja prevista a l’illa de Germanetes (Esquerra Eixample).
 

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Drets Socials
Districte/s
Eixample
Barri/s
undefined