Assegurar la participació de tothom, així com un bon seguiment de les accions per part de la ciutadania

S'ha de garantir la participació i la implicació dels veïns i veïnes en el disseny, l’execució i l’avaluació de plans, mesures i transformacions que afectin el seu territori o àmbit d’incidència, amb metodologies que prevegin totes les diversitats, i establint mecanismes que facilitin l’accés a tota la informació i amb transparència per facilitar-ne el seguiment.

● Vetllar per la participació de persones amb diversitat funcional en els processos de presa de decisió i en el disseny de tot nou projecte d’equipament i millora urbana.
● Fomentar la participació de la població d’orígens diversos per eixamplar i diversificar les percepcions i opinions sobres la ciutat i espais públics i comunitaris.
● Incorporar en la comunicació institucional dels diversos idiomes de prevalença en el territori o sector de tot procés participatiu.
● Promoció de l’eina web "Decidim. Barcelona" en les convocatòries, sessions i avaluacions dels grups impulsors de processos participatius, per facilitar-ne el seguiment en línia i la traçabilitat i transparència.
● Assegurar la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els processos participatius (fent grups focals o incorporant metodologies que ho promoguin).
 

Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni