Aturar operacions especulatives comprant pisos i edificis sencers que passarien a mans de fons voltor per convertir-los en habitatge públic de lloguer

Durant el mandat anterior s’han comprat gairebé 900 pisos exercint el dret de tanteig i retracte que existeix a Catalunya en les vendes de pisos procedents d’execucions hipotecàries per part dels bancs. Es tracta d’un dret garantit a través d’un decret llei català i que ha sigut una eina important per ampliar el parc públic.

Així mateix, calia obrir les possibilitats de compra per desfer operacions especulatives que afecten finques senceres, moltes amb llogaters de renda antiga però que no procedeixen d’execucions hipotecàries. Per això es va aprovar aquest nou dret de tanteig i retracte de finques senceres que passen a mans de fons voltor.

Cal desenvolupar el nou dret de compra preferent en operacions especulatives de finques senceres en tres sentits. D’una banda, com a mecanisme per saber quines transmissions d’edificis es fan, a quin preu, a quins barris i per part de qui. Aquesta informació ens permetrà fer un mapa en temps real dels processos de gentrificació. D’una altra part, per adquirir aquests immobles i llançar un missatge clar als voltors que no són benvinguts a Barcelona. I finalment, i de gran importància, per ampliar l’escàs parc públic disponible.

  • Fons ciutadà per invertir en habitatge: el fons es gestionarà de manera coparticipada entre l’Ajuntament, les entitats socials i ciutadans inversors.
  • Taula del 30%: Subrogació de paquets d’habitatges provinents de la MPGM del 30% a entitats del Tercer Sector amb múscul.
  • Promoure la unió temporal de petites entitats per guanyar múscul financer.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge