Augmentar les places escolars públiques de proximitat i també les d’escola bressol

En aquest districte existeix un dèficit de places públiques en escoles bressol, ensenyament primari i secundari. Predominen centres concertats i privats. Per això cal potenciar la creació de nous centres i de places públiques.

  • Augmentar l’oferta de places escolars publiques, de proximitat al districte, tant de centres d'educació infantil i primària com de secundària. Estudiar la construcció de noves escoles bressol, de titularitat i gestió municipal, amb l’objectiu d’atendre la demanda.
Eix
Justa
Tema
Educació
Cura al llarg de la vida
Infància
Joventut
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes