Augmentar l’oferta de places de secundaria.

Fora del barri de les Corts, a Pedralbes, s’està proposant que per al curs 2019-2020, es procedeixi a la unificació dels instituts Boscà i Ausiàs March, que comparteixen edifici de l’avinguda d’Esplugues.
Es tracta d’una mesura que a les direccions dels 2 equipaments els sembla bé pel fet que es guanya en l’ampliació d’estudis de secundària obligatòria i postobligatòria, així com graus i formació professionals.

  • Consolidar el procés d’unificació dels centres de secundària Ausiàs March i Joan Boscà; dur a terme un treball conjunt amb la comunitat educativa, les direccions dels dos centres i les famílies i des del Districte. Aquests dos instituts rebien la major part d'estudiants de secundària del districte.
Eix
Justa
Tema
Educació
Joventut
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes