Avançar en la millora de les principals vies del districte

La reforma del carrer Balmes afecta bona part del districte (Galvany, Bonanova, Putxet i Farró) i té repercussió a escala de tota la ciutat, atès que Balmes és una via troncal que n'enllaça i en distribueix el trànsit, de plaça Kennedy al carrer Pelai. Això ens obliga a abordar la reforma amb l’àrea de mobilitat amb molta cura. Bonanova es veu de nou afectada per l’actual estructura de l'avinguda Tibidabo, que fa difícil que se’n pugui millorar la funcionalitat amb actuacions parcials. Cal estudiar amb molt de detall la seva reforma integral i validar-la amb la participació veïnal. Pel que fa a República Argentina, la seva reforma és una de les prioritats de l’Associació de Veïns del Putxet i les actuacions que s’hi facin cal treballar-les conjuntament amb el Districte de Gràcia, tal com s’ha fet a Príncep d’Astúries. L’altre gran eix que travessa el districte és via Augusta, una autopista urbana que a hores d’ara és una gran ferida que separa els barris. Cal que en el futur aquesta avinguda esdevingui un passeig més amable per als vianants, cosa que ens obliga a començar a debatre’n la reforma en la seva totalitat.
 

• Reformar el carrer Balmes, tram entre plaça Molina i plaça Joaquim Folguera.
• Iniciar el procés de debat sobre la reforma integral de la via Augusta.
• Bonanova: finalitzar el projecte de reurbanització de l’avinguda Tibidabo, tenint en consideració les aportacions veïnals.
• Definir el projecte de reurbanització de República Argentina.
 

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Mobilitat
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
El Putxet i el Farró
Sarrià
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
Les Tres Torres
Vallvidrera - el Tibidabo - les Planes