Consolidar la disciplina d’habitatge per sancionar usos antisocials de la propietat com els pisos buits, l’assetjament immobiliari, l’infrahabitatge o l’incompliment del deure de conservació

Durant aquest mandat, hem posat en marxa un equip de treball destinat a vetllar pel compliment de la funció social de l’habitatge, sancionant conductes il·legals amb multes d’entre 90.000 i 900.000 euros. La vocació durant aquests anys ha estat impulsar expedients en cada un dels diferents temes.

En particular, s’han sancionat immobles sencers buits amb multes que poden arribar als dos milions d’euros. S’ha obert un procediment per multar amb 90.000 euros l’assetjament immobiliari en via administrativa, és a dir, per part de l’Ajuntament sense necessitat d’anar als tribunals. I s’ha fet un pla d’inspecció dels 13.000 habitatges protegits per vetllar que tinguin l’ús social a què obliga la llei.

Els propers anys ens proposem consolidar la disciplina d’habitatge com un pilar fonamental de la política d’habitatge. Enfortirem l’actuació contra l’assetjament immobiliari, els pisos buits, o el mal ús dels habitatges protegits i encetarem altres actuacions previstes però pendents de desenvolupar com la lluita contra l’infrahabitatge o la sobreocupació.

 

La intenció d’aquestes mesures de sanció no és en cap cas recaptatòria. Ans al contrari, l’objectiu és revertir la consideració segons la qual l’habitatge és un be d’inversió amb el qual es pot especular i promoure l’habitatge com a dret que genera obligacions en la propietat.

  • Sancionar pisos buits durant més de dos anys
  • Sancionar l’assetjament immobiliari
  • Sancionar usos antisocials de l’habitatge protegit
Eix
Valenta
Tema
Habitatge