Crear habitatge públic de lloguer

Ciutat Vella ha perdut al voltant del 10% dels habitants en l'última dècada i una de les causes principals ha estat l'augment dels preus dels lloguers, el control dels quals és una competència estatal i autonòmica. Des de l'Ajuntament el que es pot fer és augmentar un parc públic molt reduït (actualment representa l'1,5% dels habitatges totals) per intentar contrarestar els preus que marca el mercat.

  • Adquirir finques i habitatges mitjançant dret de tempteig i retracte i compra pública per generar nous pisos públics de lloguer social i augmentar el control als mals usos de l'habitatge públic i mobilitzar els pisos en els casos en què sigui adient.
  • Treballar per un planejament al solar de l'hotel de Drassanes.
  • Promoure que baixos comercials puguin ser habitats a la Barceloneta. Reduir ritme comercial per així potenciar baixos habitables (i fomentar que siguin per a la gent gran, persones en situació de vulnerabilitat...) i impulsar la baixada d'oficines a planta baixa per habilitar els pisos que ocupen per a habitatge (preferentment per a gent gran i persones amb diversitat funcional).
  • Utilitzar propietats municipals destinades a altres usos (oficines) per fer habitatge.
  • Crear nous habitatges explorant formes constructives i innovadores, i, aprofitant solars i espais no aprofitats o provisionals (APROP).
     
Eix
Justa
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Habitatge
Diversitat Funcional
Gent Gran
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera