Crear itineraris segurs per a bicicletes i estendre el Bicing

Els diferents elements i infraestructures facilitadors de la mobilitat en bicicleta encara són insuficients al districte, ja que per la seva orografia es considera una zona difícil per a la circulació amb bicicleta. Els nous modes de desplaçament, amb la inclusió dels motors elèctrics, i l’augment de ciclistes a tots els barris de la ciutat, fins i tot els que tenen desnivells complicats, ens obliguen a continuar estenent els carrils bici per tot el districte i per les zones fins ara no planificades, per tal que la mobilitat en bicicleta sigui encara més segura i atractiva per a tothom. Per això es proposa estudiar la creació de carrils bici amb recorregut horitzontal (via Augusta, enllaç de la part alta dels barris de Putxet - Farró, la Bonanova i Sarrià amb les Corts i Esplugues, etc.) i facilitar la mobilitat en sentit vertical, amb nous carrils bici o zones pacificades.
 

• Estudi i execució de nous carrils bici i millora dels existents:
- horitzontalment de la part alta dels barris de Putxet - Farró passant per la Bonanova i Sarrià i fins a les Corts i Esplugues.
- carril bici a la via Augusta com a eix connector de barris, amb poc pendent i amb necessitat de pacificació.
- facilitar la mobilitat en sentit vertical en zones sense carril bici.
• Estendre el nou Bicing per la part alta del districte.
 

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Sant Gervasi - Galvany