Crear la infraestructura necessària per al soterrament de les línies de serveis dels carrers dels barris

En els barris de les Tres Torres i el Putxet-Farró, i també a VTLP, hi ha moltes vies principals amb pals de línies aèries de serveis que obstaculitzen el pas dels vianants. Per avançar cap a una ciutat més amable amb els vianants, treballarem per eliminar aquests pals, creant la infraestructura necessària per al soterrament de les línies de serveis i així poder pressionar les empreses que en són responsables.

Eix
Habitable
Tema
Convivència i Seguretat
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Les Tres Torres
El Putxet i el Farró