Crear un marc i uns circuits de tranferència de la recerca a les polítiques urbanes

Barcelona disposa de centres i grups de recerca de nivell internacional en moltes matèries que incideixen de manera directa o indirecta en les polítiques públiques locals. De la mateixa manera que cal treballar per superar l’assignatura pendent de la transferència de la recerca a la innovació empresarial, cal fer el mateix salt en el cas de les polítiques públiques, i és per això que cal desenvolupar instruments que fomentin la recerca aplicada a l’àmbit de les polítiques i un major apropament entre acadèmia i policy making.             

  • Impulsar una càtedra de política econòmica local.
  • Signar convenis amb els principals centres de recerca de l’entorn metropolità per fer investigació amb impacte a la ciutat i transferència a les polítiques públiques per resoldre problemes socials.
  • Explorar la constitució d’espais de coproducció i deliberació sobre polítiques públiques que incloguin persones investigadores, representants públics i ciutadania.
  • Obrir un programa de tesi (tesis finals de màster i tesis doctorals) cofinançades, en connexió amb problemes de ciutat.
Eix
Innovadora
Tema
Recerca i Ciència
Urbanisme i Espai Urbà