Decidim: la plataforma digital per a la democràcia en xarxa

La posada en funcionament de la plataforma Decidim durant l’anterior mandat ha suposat un gran salt per posar a l’abast del conjunt de la ciutadania noves formes de participació.

Decidim, com a projecte de programari lliure i com a model per a l’organització de processos democràtics, s’ha estès a més d’un centenar d’ajuntaments i altres institucions públiques d’arreu del món, així com a més d’una quarantena d’organitzacions socials. D’aquesta manera s’ha constituït com una plataforma de referència internacional, amb una comunitat àmplia i diversa, que acompanya el procés de creixement i garanteix els principis democràtics del projecte.

En aquest nou mandat cal seguir apostant de manera clara pel projecte i per la plataforma Decidim, la seva consolidació i la seva extensió, i fer de Decidim un projecte insígnia de la ciutat, amb projecció global.

  • Apostar per a la millora del programari: enfortir les possibilitats i les garanties de la qualitat democràtica, incrementar les possibilitats de descentralització, millorar la navegabilitat i l’accessibilitat, avançar en la seguretat criptogràfica, en la privacitat i en la gestió comuna de les dades personals, i millorar la integració i hibridació entre la participació presencial i digital.
  • Apostar pel creixement del projecte decidim.org, la seva extensió i internacionalització.
  • Donar suport actiu a la comunitat Decidim, així com al desenvolupament de processos de recerca i innovació democràtica. Cal posar un èmfasi especial en el desenvolupament del projecte des d’una perspectiva feminista en totes les capes (tecnològica, tecnopolítica i política).
  • Facilitar el desplegament del Decidim com a servei públic transversal, tant per a la ciutadania organitzada, com per a la mateixa administració en l’àmbit intern, i també com a eina per a la governança democràtica de serveis i equipaments públics municipals i altres recursos publicocomuns.
  • Desplegar plenament el reglament de participació al decidim.barcelona i garantir la màxima qualitat democràtica en els diferents espais de participació establerts, incloent-hi la signatura i el registre municipal, i la multiconsulta.
  • Fomentar la capacitació digital en la participació a través del Decidim, posant a l’abast del conjunt de la ciutadania recursos i espais formatius, amb especial atenció a la inclusió de col·lectius diversos.
  • Desplegar en Decidim i decidim.barcelona mecanismes per al foment de l’autonomia, l’apoderament i la deliberació ciutadana facilitant espais autoorganitzats com poden ser les trobades o els debats autoorganitzats, que vagin més enllà dels espais reglats existents.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern
Drets Digitals