Defensar el dret a l’habitatge a cada barri, facilitant l’accés a la informació i creant “taules contra la gentrificació” a cada districte

El 2016, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), que centralitza les dades referents al mercat de l’habitatge en l’àmbit metropolità, oferint una informació objectiva i imparcial a la ciutadania i als diferents actors del sector. Paral·lelament, s’ha reforçat l’oficina de dades municipal per seguir amb més precisió l’evolució del mercat.

I també s’han creat taules tècniques d’habitatge a cada districte per compartir situacions diverses com desnonaments, concessió de llicències, evolució de les compres i promocions d’habitatge públic, etc.

Per a aquests propers quatre anys proposem:

  • Innovar en la recollida de dades. Reforçar l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB) i l’Oficina Municipal de Dades. Establint convenis amb altres administracions públiques, institucions acadèmiques o companyies privades per innovar en la recollida de dades.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge