Defensar el dret a l'habitatge, cercant oportunitats d’habitatge públic i assequible per lluitar contra la gentrificació

Defensem el dret als nostres barris promovent la funció social de l’habitatge i del sòl, ampliant el parc públic d’habitatge social i dotant Gràcia de mecanismes que dificultin els processos especulatius.

• Vallcarca, nou model urbà.
• Impulsar el Pla d'Habitatge de Gràcia amb més de 2.000 habitatges fins al 2030. Desenvolupar les promocions a l'espai Quiró, Manel Torrente, Sedeta, Sant Josep de la Muntanya, Estació Fontana, l'Alzina, Rambla de Prat, entre d'altres.
• Observatori Social Permanent per garantir el dret a l’habitatge i per acompanyar processos antimobbing.

Eix
Valenta
Tema
Habitatge
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Gràcia
Barri/s
La Salut
La Vila de Gràcia
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova