Defensar el dret a l'habitatge i impulsar mesures per fer front a la gentrificació i l’especulació immobiliària

El dret a l’habitatge i a viure als nostres barris és un dret fonamental i calen mesures per preservar-lo, com poden ser ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer per revertir la desinversió històrica en polítiques d’habitatge, i proveir-nos de mecanismes que dificultin els processos especulatius immobiliaris.

● Configurar un espai per oferir suport concret en casos de mobbing immobiliari, accessible mitjançant l'Oficina d'Habitatge i reforçar l’actuació davant els desnonaments.
● Exercir el dret a tempteig i retracte amb l’objectiu d’ampliar el parc de pisos de lloguer social.
● Acabar la promoció d'habitatge dotacional del carrer Ali Bei 100.
● Iniciar els tràmits per a la construcció dels 238 pisos aprovats a Glòries.
● Impulsar la promoció d'habitatge públic als jardins Indústria.
● Realitzar el projecte d'habitatge públic a l'espai de la Model, que preveu fins a 150 nous habitatges públics.
 

Eix
Habitable
Tema
Habitatge
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni