Defensar el patrimoni arquitectònic i la seva catalogació per no perdre identitat de barri

Protegim el teixit urbanístic tradicional i el patrimoni arquitectònic i de verd de Gràcia. Treballem per conservar la singularitat on des dels anys 60 s’ha produït una progressiva desaparició del teixit tradicional en molts indrets. Des de desembre de 2018 s’ha decretat la suspensió de llicències de nova construcció i gran rehabilitació i de plans urbanístics durant un any als àmbits de la Vila de Gràcia i part dels barris de la Salut, Vallcarca i Camp del Grassot i Gràcia Nova. Alhora s'han iniciat els treballs per elaborar un pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni en aquests àmbits, per tal de conservar-ne la singularitat i el teixit tradicional.

• Elaborar un catàleg patrimonial i del verd.
• Impulsar una ponència de defensa del teixit urbà i arquitectònic.

 

Eix
Valenta
Tema
Patrimoni
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Gràcia
Barri/s
La Salut
La Vila de Gràcia
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova