Defensar els drets de les dones i visibilitzar el seu paper en el camp de la creativitat i memòria històrica

Implementem les propostes destinades a promoure l’eliminació de les desigualtats de gènere i l’equitat entre dones i homes, i entre les mateixes dones. Promovem l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits, tenint en compte que Gràcia posseeix un gran potencial de creativitat i d’història, amb xarxes de dones de diferents disciplines. Visibilitzem i donem a conèixer les dones com a deure de justícia per a les generacions presents i futures.

• Defensar els drets de les dones i continuar donant-los visibilitat en les seves lluites col·lectives i individuals i tenint en compte la memòria històrica.
• Donar suport al projecte "Minerva", com a punt de trobada per a les creadores del districte i altaveu del talent femení i la creació cultural.
• Ampliar el protocol de violència masclista, amb la complicitat dels locals d’oci nocturn.
• Treballar i estudiar, en el marc de les entitats culturals i socials de Gràcia, el paper de les dones en les mateixes entitats, contextualitzant el moment històric i social dels nostres barris.
• Organitzar espais de reflexió, sensibilització i visibilització de les persones cuidadores, tant de les remunerades com les de familiars dependents, sobre reptes de futur en dependència, posant les cures al centre, alhora que difondre –des de la proximitat– els drets de les dones cuidadores.
• Transversalitzar la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions: assegurar una mirada de gèneres per exemple en el disseny de l'Espai Quiró, en el Pla de Places, Ateneu de Fabricació, en temes d'esport, etc., amb la participació de les entitats feministes del barri o tècniques expertes.

 

Eix
Oberta
Tema
Feminismes i LGTBI
Districte/s
Gràcia
Barri/s
La Salut
La Vila de Gràcia
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova