Definir el pla de treball per abordar els canvis urbanístics necessaris a l'àmbit de les Planes i posar ordre a les afectacions urbanístiques

 

Les afectacions urbanístiques a la zona de les Planes i a d’altres indrets del Parc Natural són un assumpte que s'arrossega des de fa més de 40 anys sense que encara no s’hi hagi donat solució. La MGPM derivada del Pla Especial de Collserola, recentment aprovats, indica el camí per solucionar aquesta problemàtica. En aquest sentit, caldria fer un pla d’actuació que contingui un inventari de totes les edificacions no emparades pel planejament urbanístic o fora d’ordenació i situades en sòl no urbanitzable que tinguin assignat l’objectiu d’extinció immediata o diferida. Aquest pla ha d’incloure una sèrie de mesures socials i de gestió de forma prèvia que permetin garantir el dret a l’habitatge.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Vallvidrera - el Tibidabo - les Planes