Desenvolupar el planejament urbanístic de les puntes de la Barceloneta

Barcelona és una ciutat compacta amb molt poc sòl disponible per a habitatge de lloguer assequible. Aprofitar les poques oportunitats que queden per construir habitatge públic és una obligació si tenim en compte la situació d’emergència habitacional que viu la ciutat. S'ha instat a l’Estat perquè desplaci el límit de la zona maritimoterrestre i alliberi els solars de les puntes marítimes de la Barceloneta per poder construir-hi habitatge de lloguer assequible. Partint d’aquest punt, proposem:

  • Seguir insistint a l’Estat perquè traslladi el límit de la zona maritimoterrestre.
  • Impulsar el planejament que permeti accelerar la construcció d’habitatge dotacional i equipaments a les puntes de la Barceloneta.
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Habitatge
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
La Barceloneta