Desenvolupar la gestió d'equipaments municipals i serveis de districte

L'objectiu de desenvolupar la gestió cívica d'equipaments radica en el fet que la participació veïnal és una participació directa, horitzontal i sense intermediaris. Fomentar la socialització. Cal, en cada cas, proposar models de gestió des de la gestió cívica a l'autogestió.

  • Desenvolupar i consolidar el pla d'equipaments i serveis del districte; potenciar projectes de gestió cívica d'equipaments municipals, i proposar altres models de gestió: autogestió-cogestió.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes