Desenvolupar les superilles socials com a nou model d’atenció integral, de proximitat i comunitari

Barcelona s’està envellint: gairebé 350.000 persones de més de 65 anys estan empadronades a la ciutat i les previsions són que abans del 2030 siguin al voltant del 375.000. Això és un repte formidable per a la ciutat, perquè es combina amb un context complex, la disminució més elevada de la renda de les persones, i a la vegada, específic a Barcelona, el preu d’accés a l’habitatge.

A més a més, les preferències de la ciutadania per envellir a casa seva farà necessari afrontar que una part de la població necessitarà atencions. Per fer front a aquest repte, en aquest mandat s’ha desenvolupat el projecte de les superilles socials com a agrupació de serveis a domicili per tal d’afavorir l’autonomia personal. L’objectiu és dividir la ciutat en aproximadament 300 superilles socials. En aquests moments es desenvolupen 4 proves pilot de superilla social centrades en la implantació d’un nou model de Servei d’Ajuda a Domicili a càrrec d’equips que fan una atenció continuada i centrada en la persona, fet que millora la qualitat de l’atenció i les condicions de treball dels professionals. A curt termini, s’hi aniran afegint: integració de l’atenció a la dependència amb els serveis sanitaris; la coordinació i suport als cuidadors no professionals reconeguts i informals; teleassistència, àpats a domicili i en companyia, Radars, Vincles, Baixem al Carrer, etc.; coordinació amb altres equipaments com les mateixes residències, els centres de dia o els centres cívics i casals per a la gent gran; la col·laboració del teixit comunitari.

La superilla social reforça la sostenibilitat ambiental i social de la ciutat. A partir d’aquesta experiència proposem:

 

  • Desenvolupar les superilles socials a tota la ciutat dissenyant un model de prestacions de servei que tingui com a valor principal la proximitat.
  • Continuar la implantació del nou model de Servei d’Ajuda a Domicili a cada superilla social, avançant en el control públic i la millora de la qualitat de l’atenció a la persona usuària.
  • Incorporar progressivament a cada superilla social el conjunt de les intervencions de cura personal (atenció social, de salut, habitatge, vida independent, educació...).
  • Impulsar el treball amb la comunitat a cada superilla social i fomentar espais de recursos (residències distribuïdes, activitats socials i de salut comunitària, com menjadors, grups de consum, activitats lúdiques i esportives, de formació i suport extraescolar, necessitats especials amb coordinació amb el veïnatge actiu...)
Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Drets Socials
Cura al llarg de la vida