Desenvolupar nous projectes educatius que lluitin contra la segregació escolar

Impuls de l’educació pública i la inversió en entorns educatius de complexitat, derivat del context socioeconòmic, fent que hi hagi una equitat en els recursos i en els projectes pedagògics. Apostar per la vinculació de l’escola amb l’entorn per tal que les escoles puguin esdevenir un nucli de vida comunitària.

 

• Pla Educatiu dels Barris de Zona Nord compartit entre les quatre escoles de primària i l'institut de secundària de la zona.

• Pla per fer front a l’abandonament escolar prematur: incidència en les transicions de l’educació secundària obligatòria i la posterior transició formativa/ocupacional (lligat a l’obertura de l'Escola de Segones Oportunitats).

• Ampliació a altres escoles del districte dels nous perfils professionals, especialment fer arribar la figura de l'EMHO (educadora emocional) a altres escoles del districte.

Eix
Justa
Tema
Educació
Drets Socials
Infància
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Ciutat Meridiana
Torre Baró
Vallbona