Desenvolupar un model de càrrega urbanística condicionada i diferida amb l'objectiu de combatre la gentrificació

Les millores en l'espai públic generen un increment del valor dels locals i habitatges que en molts casos acaba derivant en una expulsió del veïnat. Es proposa desenvolupar una eina urbanística innovadora, validada per la Llei del sòl i la rehabilitació urbana. En comptes d'imputar directament als propietaris les càrregues urbanístiques derivades de l'actuació de millora de l'espai públic, es planteja fer-ho de manera condicionada només executant aquesta càrrega si es fa una transmissió patrimonial o s'incrementa el preu del lloguer i diferida en el temps fins a extingir-se la càrrega.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Mobilitat
Districte/s
Ciutat Vella