Desenvolupar un pla de dinamització i ús dels locals buits per potenciar l’activitat econòmica, comercial, social i cultural del districte

Cal donar nous usos i noves oportunitats als nombrosos locals buits ubicats als baixos dels principals eixos veïnals del districte per tenir uns barris més vius. Per fer-ho efectiu, cal, doncs, idear un pla d’actuació, que podria anar de la mà del nou pla d’usos del districte. Es tracta de donar nova vida a locals sense activitat en funció de les necessitats de cada barri: locals de protecció oficial o de baix lloguer a canvi de la seva rehabilitació.

Eix
Justa
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Economia
Treball
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi