Destinar sòl públic de la Colònia Castells per crear habitatge social

Al barri de les Corts, i també a tot el districte, hi ha un dèficit de sòl públic per construir habitatge social. El sòl d'habitatge que es genera amb la gestió del planejament de Colònia Castells ha de ser íntegrament per a habitatge de lloguer públic. És la gran bossa d'habitatge al districte i no podem acceptar que es vengui a promotors privats com es van fer altres governs municipals.

• Oportunitat per oferir a les veïnes que hi resideixen un habitatge en millors condicions i alliberar espai públic per fer-hi habitatge social de lloguer.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Habitatge
Districte/s
Les Corts