Dignificar els espais públics de Bon Pastor

És necessari reurbanitzar alguns espais, accentuar la neteja i emplaçar propietats privades a tenir cura dels seus espais.

• Remodelar la nova plaça Celestí Boada (fins ara Fra Juníper Serra).
• Millorar l'entorn de l'edifici Darsa.
• Donar continuïtat a la campanya de civisme treballada amb associacions de veïns.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Ecologia
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
El Bon Pastor