Dignificar la Trinitat Nord

Desenvolupar el projecte ja iniciat per dignificar una zona molt degradada.

• Projecte "Regeneració Urbana Via Bàrcino".
• Reurbanitzar els terrenys de l'antiga presó.
• Construir els habitatges i equipaments previstos.
• Diversificar la naturalesa dels habitatges previstos.
• Promoure noves formes de tinença d'habitatge.
• Escola d'arts escèniques de la Trinitat Vella.
• Obrir el barri al riu Besòs.
• Desenvolupar la urbanització del camí del rec/camí de ronda.
• Dinamitzar la cal·listènia amb joves del barri i fomentar la pràctica esportiva.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Ecologia
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
La Trinitat Vella