Dinamitzar culturalment i de forma comunitària els barris

S'ha d'aconseguir que la cultura esdevingui una eina clau en la vinculació territorial, donant protagonisme als barris com a impuls del bé comú. Cal generar espais de creació de sinergies que girin entorn del desenvolupament cultural i foment de dinàmiques de cultura comunitària.
● Impulsar la creativitat a l'espai públic amb projectes com pintar mitgeres amb art urbà, la biblioteca al carrer o punts de música al carrer.
● Ampliar el pressupost dedicat a infraestructures per poder donar suport a més activitats al carrer i impulsar els “bancs de recursos” per barri perquè les entitats disposin de les infraestructures bàsiques per les seves activitats.
● Promoure la vinculació del teixit social amb els grans espais culturals de ciutat.
● Fomentar la cultura popular i donar espai perquè les entitats que s’hi dediquen es connectin i generin xarxa.
● Reconèixer i donar visibilitat a les programacions de les identitats dissidents, la diversitat cultural, fomentant la interpretació crítica de la cultura.

 

Eix
Innovadora
Tema
Acció Comunitària
Cultura
Districte/s
Eixample