Dinamitzar la zona sud de Navas

Navas és un barri dens i amb manca d'equipaments i espai públic per al barri. A més, la Meridiana el separa en dues parts, amb especial èmfasi a la zona sud, on no hi ha equipaments i, per tant, queda més oblidada de les activitats socials i comunitàries.

• Dinamitzar l'àmbit comercial. Donar suport al SAAC per acompanyar als comerços de la zona.
• Nou equipament esportiu i social a les naus d'Espronceda.
• Donar suport a les activitats culturals de la zona.
• Descentralitzar les activitats de Districte i Pla Comunitari.

Eix
Innovadora
Tema
Economia
Esports
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
Navas