Dissenyar plans de gestió dels espais massificats per l’activitat turística

Una de les conseqüències de les dinàmiques de desenvolupament massiu del turisme a la ciutat de Barcelona és la congestió de l’espai públic a les àrees d’interès turístic. Cal dissenyar plans específics de gestió que tinguin en compte l’ús intensiu de les àrees de gran afluència amb una partida pressupostària específica i que conjuguin elements com la mobilitat, el disseny de l’espai urbà o la regulació d’activitats de pública concurrència. En aquesta línia, es fa necessària una reducció del nombre de grans grups per garantir una mobilitat sostenible i no invasiva dels carrers i barris de Barcelona, facilitar l’ús de l’espai públic a tots els usuaris i millorar alhora la pròpia experiència del visitant. La “Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a Barcelona” és un molt bon document de partida, però és el moment de fer el pas a una normativització que elimini el grau de voluntarietat en el seu compliment i que posi en valor la professionalització del sector del guiatge per tal que estigui arrelat al teixit social i cultural dels barris i que contribueixi a donar una imatge integral de la ciutat més enllà de la mera interpretació dels elements patrimonials; aquest és un dels objectius dels pròxims anys.

 

  • Reduir les externalitats negatives i afavorir els usos comunitaris per revertir els efectes de la massificació turística a l’espai públic.
  • Regular el nombre de persones dels grups guiats a l’espai públic en espais congestionats i les condicions del guiatge.
  • Impulsar programes per afavorir usos comercials que responguin a necessitats quotidianes i lluitin contra el monocultiu als baixos de pública concurrència.
  • Corresponsabilitzar els agents privats amb mesures fiscals redistributives a fi de garantir serveis i inversions per a la comunitat resident de les zones massificades.
Eix
Valenta
Tema
Turisme